Top
Menu Luk
Kim Hersland Revisor

Havde brug for professionel rådgivning


Økonomisagkyndig Kim Hersland fik virkelig travlt, da Ariana Lopez ringede og bad om hjælp til sit firma. Hun arbejdede som afspændingspædagog, men havde en bibeskæftigelse som kunstmaler og havde for nogle år tilbage besluttet sig for at åbne sit eget galleri og sælge billeder. Indtil videre havde hun selv stået for at holde styr på alt det økonomiske, men nu havde hun måttet se i øjnene, at regnskaber og økonomi ikke var hendes spidskompetence, da hendes bankkonti gik mere og mere i minus. Hun kontaktede derfor Kim Hersland for at bede om økonomisk rådgivning.

Mistet overblik

Den garvede revisor og økonomisagkyndige sagde ja til at hjælpe kunstneren, der havde fået ham anbefalet af en fælles bekendt. Han regnede ikke med, at det var en specielt tidskrævende opgave og ville gerne hjælpe. Da han imidlertid fik et møde med Ariana, kunne han godt fornemme, at der måske var lidt mere arbejde i det end først antaget. Ariana fortalte fortvivlet, hvordan både hendes bankrådgiver og skattevæsenet havde ringet til hende flere gange inden for det sidste stykke tid og talt om overtræk og manglende betalinger. Hun kunne slet ikke overskue det og anede ikke, hvad hun skulle gøre. Hun tiggede revisoren om hjælp. Og han ville naturligvis gerne hjælpe.

Lykkelig for økonomisk rådgivning

Da Kim Hersland fik adgang til alle hendes regnskaber og økonomiske dokumenter, viste det sig da også, at Ariana havde lavet sine regnskaber helt forkert, og at tallene slet ikke stemte. Det havde blandt andet medført, at skattevæsenet havde krævet alt for meget i skat af hende, som hun havde betalt, indtil bankkontoen gik i minus og hun ikke kunne betale mere. Samtidig betalte hun svimlende summer for lejen af sit galleri – en husleje, der slet ikke modsvarede priserne på området. Kim Hersland måtte derfor først tilvejebringe alle de fakturaer og regninger, der var relevante i forhold til Arianas regnskab, derefter få det rettet og sørge for at få ændret oplysningerne hos skat og til sidst rådgive kunstmaleren økonomisk i forhold til lejeudgifter og banklån. Det var en ordentlig omgang, men i sidste ende kom der styr på Arianas økonomi, og selvom hun selvfølgelig skulle af med noget løn til sin nye bogholder og økonomiske rådgiver, var hun lykkelig og lettet.

Her kan du følge Kim Hersland