Top
Menu Luk

Den danske vinter og nu forårDanmark lider lige nu såvel som stort set resten af verdens lande, under den pandemi som forvolder alle problemer og nogle alvorlige helbredsproblemer. Generelt har vi været igennem en mild vinter og det vejr som har floreret over Danmark, har gjort at virussen har kunne formere sig og sprede sig. Vi har som tidligere nævnt haft en mild vinter og det har gjort det muligt for folk at opholde sig udendørs og da smitten så kom til Danmark, var folk stadig ude og der var mulighed for smittespredning.

Vi er mere udenfor end vi plejer

Vi har nu i Danmark indtruffet den anden forårsmåned og april har allerede været god ved os. Høj solskin med en let brise har gjort at det har været dejligt opholdsvejr udenfor. Dette er dog også med til at vi Danmark har en stor tilbøjelighed til at søge udenfor og opholde i solskinsvejret. Hvis man skal se på dette scenarie med et negativt syn, så er det høj solskin ikke godt for Danmark lige nu. Større menneskemængder flokkes og dette er med til at smittespredningen forværres hvis folk flokkes. Yderligere har det gjort at myndighederne har måtte være mere forberedte på at danskerne flokkes. Politiet har igangsat en mere intensiv aktion mod at folk flokkes og dermed har de også på steder hvor mange mennesker har en tendens til at tage hen, påbudt at hvis man bryder myndighedernes regler, så vil man kunne blive sanktioneret med bøder. Dermed skal folk altså stadig forholde sig til de forholdsregler som myndighederne har vedtaget og anbefalet for at undgå smittespredning.

Økonomisk virkning på smittespredning

Mange virksomheder har måtte sende deres medarbejdere hjem med løn, for at omkostningerne under denne sundhedskrise ikke skal være for store både økonomiske og sundhedsmæssige. Dette gør dog at folk har mere tid til at tage ud og nyde det gode vejr og med det mulighed for at endnu flere mennesker, flokkes i det gode vejr. Populære steder med vand omkring sig og smukke omgivelser er den perfekte opskrift til mange mennesker og dermed vil en hjemsendelse af endnu flere funktionærer gøre, at flere mennesker er ude i naturen, da det stort set er den eneste måde man har mulighed for at være social på, nemlig at gå lange ture i naturen. Dette sætter endnu større krav til myndighederne og især politiet, som konstant skal opjustere på mandskab for at sørge for, at folk holder sig fra hinanden og stopper smittespredningen. 

Tidligere har statsautoriseret revisor Kim Hersland udtalt at ledigheden ikke kan undgås da virksomhederne går en presset tid i møde. Dette gør også at flere mennesker igen får mere fritid til at nyde det gode vejr og politiet her skal tage sig af dette. Det er vigtigt at understrege at vi alle har et ansvar og er nødt til at blive ved at forholde os til de forholdsregler der er. Nu hvor der er flere mennesker ude fordi folk er hjemsendt fra arbejde, skal alle stadig tage sine forholdsregler i brug, selvom der er flere på gaderne, som kun gør det mere kritisk.